მოხმარების პირობები

მოხმარების პირობები


კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კერძო სკანდინავიური Sparkasse– ის (“PSS”) ოფიციალური ინტერნეტ ვებგვერდზე (“ვებგვერდზე”). ინფორმაცია ამ ვებგვერდზე არის ზოგადი ხასიათის და მომხმარებლებმა არ უნდა დაეყრდნონ აქ არსებულ ინფორმაციას კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით საბანკო, საინვესტიციო და ფინანსური თუ სხვა პროფესიული რჩევის გარეშე. PSS მოითხოვს, რომ ამ ვებგვერდის ყველა პირმა წაიკითხოს და აღიაროს შემდეგი ინფორმაცია.

გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს პირობები. ამ ვებსაიტზე წვდომისა და ნებისმიერი გვერდის შემდეგ, თქვენ ეთანხმებით ქვემოთ მოცემული პირობების მიღებას. თუ არ ეთანხმებით, მაშინ ნუ შეხვალთ ამ ვებსაიტზე ან ნებისმიერ გვერდზე.

1. ცვლილებები გამოყენების წესებში

PSS– ს შეუძლია შეცვალოს ეს გამოყენების პირობები ნებისმიერ დროს და წინასწარი გაფრთხილების გარეშე. თქვენ უნდა გადახედოთ წინამდებარე გამოყენების პირობების უახლეს ვერსიას PSS ვებ – გვერდის მონახულებით და გვერდის ბოლოში განთავსებული ჰიპერბმულის გამოყენების წესების დაჭერით. ამ ვებგვერდზე თქვენი მუდმივი წვდომა და გამოყენება წარმოადგენს ამ გამოყენების პირობების მიღებას, როგორც შეცვლილია. წინამდებარე გამოყენების პირობებში ცვლილებების ან მოდიფიკაციის ერთადერთი შეტყობინება იქნება PSS– ის მიერ ამ ვებგვერდზე გამოყენების შესწორების გამოქვეყნებით; PSS ცალკე არ გაცნობებთ რაიმე ცვლილების ან ცვლილების შესახებ.

 

2. ინფორმაციისა და მასალების გამოყენება

ამ ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია არ წარმოადგენს PSS– ის მიერ მოწოდებულ საინვესტიციო, ფინანსურ ან საბანკო ალტერნატიულ მომსახურების შეთავაზებას ან მოთხოვნას. ამ ვებგვერდის შინაარსი საინფორმაციო მიზნებისთვისაა და არ ქმნის კონტრაქტს ან შეთანხმების საფუძველს, რომლის მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ შესაბამისი ანგარიშის განაცხადის შევსებით, შესაბამისი ანგარიშის ფორმების შევსებით, რომელიც შეიძლება გამოგიგზავნოთ თქვენთან ერთად გადამოწმების ინფორმაცია და PSS– ის შეთანხმება, რომ დაამყაროს თქვენთან წევრი ურთიერთობა და ამასთან დაკავშირებით გახსნას ერთი ან მეტი ანგარიში თქვენთვის.

ეს ვებ – გვერდი არ უნდა ჩაითვალოს როგორც შემოთავაზება ან შუამდგომლობა გაყიდოს დანაზოგები, სესხები, ინვესტიციები, ფინანსური ან რაიმე სხვა მომსახურება ან პროდუქტი ნებისმიერ იურისდიქციაში, სადაც ასეთი შემოთავაზება ან თხოვნა არ არის ლეგალური, ან რომლის დროსაც ასეთი შემოთავაზების ან შუამდგომლობის პირი არ არის კვალიფიცირებული ამის გაკეთება ან ვინმესთვის, ვისთვისაც უკანონოა ასეთი შემოთავაზების ან შუამდგომლობის გაკეთება. ვინაიდან ამ ვებგვერდზე აღწერილი მასალების გავრცელება შეიძლება შეზღუდული იყოს კანონით გარკვეულ იურისდიქციებში, პირები, რომლებიც შედიან ამ ვებგვერდზე, ვალდებულნი არიან აცნობონ საკუთარ თავს და დაიცვან ნებისმიერი შეზღუდვა.

გარდა სხვა შემთხვევებისა, რაც ნებადართულია წინასწარი პარაგრაფების მიერ, თქვენ ეთანხმებით, რომ არ განახორციელოს, გადაიღოს, გაავრცელოს, გაყიდოს, გაავრცელოს, გამოაქვეყნოს, გაავრცელოს ან ცირკულაცია ანთიუს ანტროსი PSS და/ან მონაცემთა მომწოდებლების პირველადი გამოხატული თანხმობა. გარდა ამისა, თქვენ არ აპირებთ, PSS– ისა და შესაბამისი მონაცემების მომწოდებლების წინასწარი გამოხატული წერილობითი თანხმობის გარეშე, გადაიღოთ ნებისმიერი პროგრამული უზრუნველყოფის ან დოკუმენტაციის ასლები, რომლებიც შეიძლება უზრუნველყოფილი იყოს, ელექტრონულად, ან სხვაგვარად, დერივაციული სამუშაოების დაშლა ან შექმნა.

 

3. შეზღუდვები საინვესტიციო ხელმძღვანელობასა და პროფესიულ კონსულტაციებზე

ყოველივე ზემოთქმულის შეზღუდვის გარეშე, PSS- ის სერვისები და აქ აღწერილი საინვესტიციო საშუალებები არ არის რეგისტრირებული ან ლიცენზირებული შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდების კანონმდებლობით და არ არის შემოთავაზებული ან გაყიდული, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, შეერთებულ შტატებში ან მის რომელიმე ტერიტორიაზე ან საკუთრებაში ან რაიონში ექვემდებარება მის იურისდიქციას ან მოქალაქეებს ან მის პირებს. ვინაიდან აქ აღწერილი სერვისები და საინვესტიციო მანქანები შეიძლება შეიზღუდოს კანონით გარკვეულ იურისდიქციაში, თქვენ უნდა აცნობოთ საკუთარ თავს ამ შეზღუდვების შესახებ თქვენს საცხოვრებელ ქვეყანაში. თუ თქვენ ხართ ქვეყნის რეზიდენტი, სადაც აქ აღწერილი სერვისები მიუწვდომელია ან სხვაგვარად ხართ შეზღუდული რაიმე ფორმით, არ შეეცადოთ დარეგისტრირდეთ ამ ფინანსური ინსტიტუტის წევრად ან გამოიყენოთ იგი. გთხოვთ გაითვალისწინოთ ისიც, რომ აქ აღწერილი სერვისები არ არის ხელმისაწვდომი ნებისმიერი პირისთვის, რომელიც იმ ქვეყნის კანონმდებლობით, სადაც ის ცხოვრობს, არის არასრულწლოვანი ან სხვაგვარად არაკვალიფიციურია იყოს ხელშეკრულების მხარე. PSS– ის მიერ შემოთავაზებული გარკვეული სერვისები და საინვესტიციო მანქანები შეიძლება არ იყოს ხელმისაწვდომი ზოგიერთი ამჟამინდელი და/ან პოტენციური წევრისათვის, მათი საცხოვრებელი ქვეყნის შედეგად ან სხვა მიზეზების გამო, და კონკრეტული მითითება უნდა იქნეს მიცემულ ნებისმიერ უარყოფაზე და გამოყენების განსაკუთრებულ პირობებზე თითოეული სერვისისა და საინვესტიციო საშუალების მართვა.

ყველა სერვისი და საინვესტიციო მანქანა შემოთავაზებულია PSS– ის შეხედულებისამებრ. PSS იტოვებს უფლებას უარი თქვას განაცხადებზე რეგისტრაციაზე და გააუქმოს ნებისმიერი გარიგება, რომელიც დადებულია ზემოთ აღწერილი აკრძალული პირის მიერ. ანგარიშის გახსნა PSS– ში და ნებისმიერი პირის მიერ აქ აღწერილი ნებისმიერი სერვისის ან საინვესტიციო საშუალების გამოყენება იქნება იმის მტკიცება, რომ ამ პირს არ ეკრძალება ასეთი გამოყენება და რომ მასთან დაკავშირებული ყველა ინფორმაცია არის ზუსტი და სრულყოფილი. ვებგვერდზე არსებული ინფორმაცია არ წარმოადგენს რეკომენდაციას ან მოწვევას ყიდვისას ან ფასიანი ქაღალდების გაყიდვის შეთავაზების ან დეპოზიტების მიღების შეთავაზების ან ნებისმიერი სხვა პროდუქტის ან მომსახურების ან საინვესტიციო საშუალებების ნებისმიერი იურისდიქციისათვის მიწოდებისათვის. უკანონოა ასეთი რეკომენდაციის, მოწვევის, შუამდგომლობის ან შეთავაზების გაკეთება.

 

4. ინფორმაციის სიზუსტე

ამ ვებგვერდზე არსებული ინფორმაცია შეიძლება შეიცვალოს და დროდადრო განახლდეს გაფრთხილების გარეშე. შეტყობინებები და ინფორმაცია, რომელიც გადის ინტერნეტში, შეიძლება არ იყოს თავისუფალი მესამე მხარის ჩარევისგან და დამოუკიდებლად უნდა იყოს დამოწმებული. მომხმარებლის პასუხისმგებლობაა იმის უზრუნველყოფა, რომ ვირუსები არ შევიდნენ სისტემაში და PSS არ იღებს პასუხისმგებლობას ამ მხრივ. არც PSS (და არც სხვა პირი, რომელიც ჩართულია ამ ვებგვერდის მიწოდებითა და მომსახურებით) არ იღებს პასუხისმგებლობას ვებგვერდზე მოწოდებული ინფორმაციის სიზუსტეზე და ამგვარი ინფორმაციის გამოყენება მომხმარებლის ერთადერთი რისკის ქვეშაა. PSS არ იღებს რაიმე პასუხისმგებლობას ნებისმიერი სახის ზარალის ან დაზიანებისათვის, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, მოგების დაკარგვით, გუდვილით ან ნებისმიერი სახის ფინანსური ან სხვა სახის მატერიალური ან პირდაპირი ან სპეციალური არაპირდაპირი ან შედეგობრივი ზარალით, რომელიც წარმოიქმნება დაუდევრობის ან დარღვევის გამო კონტრაქტის ან სხვა მოვალეობის შესრულების შედეგად ამ ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის გამოყენების ან მასზე დაყრდნობით.

 

5. გარანტიების გამორიცხვა

გარდა სადეპოზიტო და საგადახდო მომსახურების გამოყენების შესახებ ინფორმაციისა და საპროცენტო განაკვეთების შესახებ, რომელიც ამჟამად გამოიყენება, PSS არ იძლევა გარანტიას და (მოქმედი კანონმდებლობით ნებადართული ფარგლებში) უარყოფს ყველა პასუხისმგებლობას ნებისმიერი მონაცემის, ინფორმაციის ან რჩევისთვის, რომელსაც თქვენ მიიღებთ ვებგვერდზე, მათ შორის ნებისმიერი სახის მონაცემების, ინფორმაციის ან რჩევის საფუძველზე. ამ ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია არ შეიძლება იყოს გადაწერილი, გადაცემული ან გამრავლებული რაიმე ფორმით ან ფორმით PSS– ის წინასწარი თანხმობის გარეშე. ყველა საავტორო უფლება და მსგავსი უფლებები ამ ვებგვერდის დიზაინსა და შინაარსზე დაცულია PSS- ისა და მისი ლიცენზიატებისთვის.

 

6. წარდგინება

იდეების, წინადადებების, დოკუმენტების და/ან წინადადებების PSS– ს წარდგენით მისი საკონტაქტო ბმულების საშუალებით, თქვენ აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ: (ა) თქვენი წვლილი არ შეიცავს კონფიდენციალურ ან საკუთრების ინფორმაციას; (ბ) PSS არ ეკისრება კონფიდენციალურობის რაიმე ვალდებულებას, გამოხატული ან ნაგულისხმევი, შენატანებთან მიმართებაში; (c) PSS უფლებამოსილია გამოიყენოს ან გაამჟღავნოს (ან აირჩიოს არ გამოიყენოს ან გაამჟღავნოს) ასეთი წვლილი ნებისმიერი მიზნით, რაიმე ფორმით, მსოფლიოს ნებისმიერ მედიაში; (დ) PSS შეიძლება ჰქონდეს მსგავსი კონტრიბუცია, რომელიც უკვე განიხილება ან შემუშავებულია; (ე) თქვენი წვლილი ავტომატურად გახდება PSS– ის საკუთრება PSS– ს მიმართ თქვენ მიმართ რაიმე ვალდებულების გარეშე; და (ვ) თქვენ არ გაქვთ რაიმე სახის კომპენსაციის ან ანაზღაურების უფლება PSS– დან რაიმე გარემოებებში.

 

7. კომპენსაცია

თქვენ ეთანხმებით, რომ ანაზღაურებთ და შეაფასებთ PSS– ს და მის შვილობილ კომპანიებს, პარტნიორებს, ოფიცრებს, აგენტებს, თანამშრომლებს, პარტნიორებსა და ლიცენზიორებს ყოველგვარი პრეტენზიის ან მოთხოვნისგან, მათ შორის, ადვოკატის გონივრულ საფასურს, რომელიც მიიღება ნებისმიერი მესამე მხარის მიერ თქვენს მიერ წარდგენილი შინაარსის გამო , გამოაქვეყნეთ, გადასცეს, შეცვალოთ ან სხვაგვარად გახადოთ ხელმისაწვდომი PSS სერვისების საშუალებით, თქვენი PSS სერვისებით სარგებლობა, PSS სერვისებთან თქვენი კავშირი, გამოყენების პირობების დარღვევა, ან სხვა უფლებების დარღვევა.

 

8. შეწყვეტა

თქვენ შეგიძლიათ შეწყვიტოთ თქვენი PSS ანგარიში, ნებისმიერი დაკავშირებული ელ.ფოსტის მისამართი და PSS სერვისებზე წვდომა PSS– ში ასეთი შეწყვეტის მოთხოვნის წარდგენით. თქვენ ეთანხმებით, რომ PSS– ს შეუძლია წინასწარი გაფრთხილების გარეშე დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს, შეზღუდა თქვენი PSS ანგარიშზე წვდომა ან შეჩერება, მასთან დაკავშირებული ელ.ფოსტის მისამართი და PSS სერვისებზე წვდომა. ასეთი შეწყვეტის მიზეზი, წვდომის შეზღუდვა ან შეჩერება უნდა მოიცავდეს, მაგრამ არ შემოიფარგლოს, (ა) გამოყენების პირობების ან სხვა შეთანხმებების ან მითითებების დარღვევით ან დარღვევით, (ბ) სამართალდამცავი ორგანოების ან სხვა სამთავრობო უწყებების მოთხოვნებით, ( გ) PSS სერვისების შეწყვეტა ან მატერიალური მოდიფიკაცია (ან მისი ნაწილი), დ) ტექნიკური ან უსაფრთხოების მოულოდნელი საკითხები ან პრობლემები, ე) უმოქმედობის გახანგრძლივებული პერიოდი, (ვ) და/ან თქვენს მიერ თაღლითური ან უკანონო საქმიანობაში ჩართვა რა გარდა ამისა, თქვენ ეთანხმებით, რომ ყველა შეწყვეტა, შეზღუდვა წვდომისათვის და მიზეზების გამო შეჩერება უნდა მოხდეს PSS– ს ნებაყოფლობით და რომ PSS არ იქნება პასუხისმგებელი თქვენ ან რომელიმე მესამე მხარის წინაშე თქვენი ანგარიშის ნებისმიერი შეწყვეტისთვის, ნებისმიერი ელექტრონული ფოსტის მისამართისათვის ან წვდომისათვის PSS მომსახურება.

 

9 საავტორო უფლება

ამ ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის საავტორო უფლება არსებობს საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და მრავალი ქვეყნის კანონებით. მას ეკუთვნის სკანდინავია AS. თუ სხვა რამ არ არის მითითებული. თქვენ შეგიძლიათ გადმოწეროთ ამ დოკუმენტის ერთი ეგზემპლარი და გააკეთოთ ერთი მყარი ასლი, სადაც ეს აუცილებელია, როგორც მითითება. გარდა მოქმედი კანონმდებლობის ნებართვისა, ამ პუბლიკაციის არცერთი ნაწილი არ შეიძლება სხვაგვარად გამრავლდეს, ადაპტირდეს, შესრულდეს საჯაროდ ან გადაეცეს რაიმე ფორმით რაიმე პროცესით (გრაფიკული, ელექტრონული ან მექანიკური, მათ შორის ფოტოკოპირება, ჩაწერა, ჩაწერა ან ინფორმაციის მოპოვებაში შენახვა) სისტემა) სკანდინავიის AS– ის კონკრეტული წერილობითი თანხმობის გარეშე.