კარიერა

განავითარეთ თქვენი კარიერა PSS– ით

ჩვენი ხალხი არის ჩვენი უდიდესი ქონება და ჩვენ ვიცით რამდენიმე რამ
ჩვენი აქტივის დაცვისა და განვითარების შესახებ.

PSS– ში მუშაობის სარგებელი

ჩვენ ვდებთ ინვესტიციებს ჩვენს თანამშრომლებსა და მათ მომავალში, ვაძლევთ მათ სარგებლის მნიშვნელოვან პაკეტს, რომელიც არა მხოლოდ ეხმარება მათ შეინარჩუნონ ჯანმრთელობა, არამედ აძლევს მათ დამატებით ფინანსურ რჩევებს.

 • Მოქნილი სამუშაო გრაფიკი
  სრული განაკვეთები მოქნილი 40 საათი კვირაში, სახლის ოფისის ჩათვლით.
 • შვებულება და დასვენება
  60 დღიანი ანაზღაურებადი შვებულება გამოსაყენებლად წლის ნებისმიერ დროს.
 • უწყვეტი განათლების
  ადგილობრივი და საერთაშორისო ტრენინგები და სემინარები საზღვარგარეთ შერჩევის ჩათვლით.
 • საბატიკური
  თითოეულ თანამშრომელს შეუძლია შესვენება მიიღოს სამსახურიდან ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ.

შეხვდით ჩვენს გუნდებს და
იპოვეთ თქვენი ვნება

ჩვენი მიზნებია ინდივიდუალური პოტენციალის მაქსიმალურად გაზრდა, კომერციული ეფექტურობის გაზრდა, ფირმის კულტურის გაძლიერება და ჩვენი ხალხის პროფესიული შესაძლებლობების გაფართოება ჩვენი თანამშრომლების კარიერის ყოველ საფეხურზე ინვესტიციის ჩადებით და მათი ინტერესების გრძელვადიან პერსპექტივაში შენარჩუნებით და მჭიდროდ შეესაბამება ჩვენს ინტერესებს. კლიენტები და აქციონერები.

ინვესტორებთან მუშაობა

პირების დახმარება საბროკერო და სხვა ფინანსური მომსახურებით.

პირადი კლიენტის მომსახურება

უზრუნველყოფს მაღალი ღირებულების კლიენტებს წვდომას პორტფელის მართვის პროფესიონალურ გადაწყვეტილებებზე, როგორც საინვესტიციო კონსულტანტებსა და ფინანსურ დამგეგმავებს.

PSS საინვესტიციო მენეჯმენტი (PIM)

პასუხისმგებელია კლიენტებისა და ბროკერებისათვის საკუთრების საინვესტიციო პროდუქტისა და განათლების რესურსების ძირითადი ნაკრების შემუშავებაზე და მართვაზე.

კლიენტის მომსახურება და მხარდაჭერა

დაფინანსებულია ფინანსური მომსახურების პროფესიონალების გუნდის მიერ და აძლევს კლიენტებს სადღეღამისო, ერთპიროვნულ მითითებებს და გადაწყვეტილებებს.

კორპორატიული მომსახურება

ადამიანთა ელიტარული ჯგუფი მოიცავს კორპორაციულ პარტნიორებს და ანალიტიკოსებს შერწყმისა და შესყიდვების, ასევე კორპორატიული ფინანსებისა და ინვესტიციების მიმართულებით.

ახალ ტექნიკასთან მუშაობა

ფინანსური მომსახურების მოწინავე ტექნოლოგიების განვითარება.

საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურება

ტელეკომუნიკაციიდან ბიზნეს აპლიკაციამდე, შეუერთდით ჩვენს IT- ს, რომელიც არა მხოლოდ აფასებს ხარისხს, არამედ აქვს დრო, მხარდაჭერა და რესურსი მის მისაღწევად.

ერთმანეთთან მუშაობა

ისეთი ბიზნეს ფუნქციების მხარდაჭერა, როგორიცაა ადამიანური რესურსი, მარკეტინგი, ფინანსები და შესაბამისობა.

ადამიანური რესურსები (HR)

მხარს უჭერს თანამშრომელთა გამოცდილებას და კორპორატიულ რეპუტაციას ნიჭიერი პროგრამების, კომპენსაციისა და სარგებლის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის საშუალებით.

მარკეტინგი

განაპირობებს ბიზნესის შედეგებს კლიენტებისა და პერსპექტივების ჩართვით, ჩვენი ბრენდის შექმნით და ყველა ჩვენი კოლეგის მოტივაციით იყოს ჩვენი ბრენდის ელჩები.

ფინანსთა

პასუხისმგებელია ფინანსური დაგეგმვისა და ანალიზის, ხაზინის, დაბეგვრის, კორპორატიული აღრიცხვის, გარე და მარეგულირებელი ანგარიშგების და კორპორატიული უძრავი ქონებისათვის.

შესაბამისობა

იძლევა პროაქტიულ რჩევებს წესებისა და რეგულაციების გამოყენებასთან დაკავშირებით, აგრეთვე გამოძიების, მონიტორინგისა და ტრენინგის ჩატარებას შესაბამისობის მისაღწევად.

Ბიზნეს სტრატეგია

ეხმარება უფროს ლიდერებს თავიანთი ბიზნესის წინაშე მდგარი კრიტიკული გამოწვევებით, აამაღლებს ჰორიზონტს უშუალო ვადის მიღმა და აქცენტს აკეთებს ყოველდღიურ საქმიანობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

რისკების მართვის

პასუხისმგებელია რისკების იდენტიფიცირება, შეფასება, გაზომვა, მონიტორინგი და ანგარიშგება პროგნოზირებადი ფინანსური და საოპერაციო შესრულების უზრუნველსაყოფად.

კლიენტის მონაცემებთან მუშაობა

კლიენტებისთვის ოპერატიული ოპერაციების მხარდაჭერის უზრუნველყოფა.

ოპერაციების

აქცენტი კეთდება კორპორატიული ქმედებების დამუშავების სერვისების მიწოდებაზე და სავაჭრო შეკვეთების მიმოხილვის განხორციელებაზე ჩვენი კლიენტებისა და კლიენტების წინაშე მდგარი ორგანიზაციებისთვის PSS– ში.

გაწევრიანდით შვილობილი პროგრამა

დახარჯეთ თქვენი ონლაინ დრო 15 წუთი
და მიიღეთ დამატებითი შემოსავალი სახლში.

დავკავშირებოდი

დარწმუნდით, რომ დანიშნეთ შეხვედრა, სანამ ეწვევით ჩვენს ფილიალს ონლაინ სავაჭრო მომსახურებისთვის, რადგან ყველა ფილიალს არ ჰყავს ფინანსური მომსახურების სპეციალისტი.